Detta är den gamla brandstationen Innan byarna hade någon körbar väg, förvarades brandspruta som pumpades för hand, samt brandslangar, brandsprutan transporterades med häst