Byarna Huskölen och Karlstrand ligger längs Ljusnans Strand mellan Ytterhogdal och Kårböle.

Byarna är delad mellan Jämtland och Gävleborgslän, Huskölen ligger väster om gränsen i Härjedalens kommun och Karlstrand ligger öster om gränsen i Ljusdals kommuin,

Byarna har så mycket gemensamt därför bildades ett byalag 1984. Byalagets verksamhet handlar först och främst om att det boende i byarna ska kunna leva, bo kvar, trivas och ha sin utkomst där.

De första bofasta kom i slutet av 1500-talet det var svedjefinnar, de härstammade från Sovolax i Österbotten, Finland. De började med svedjebruk d.v.s man brände skog och sådde råg i askan efter bränderna.

På 1700-talet byggdes den första gården i Karlstrand av Eskel Jonsson, mer info än så har vi inte om Eskel Jonsson för tillfället. Om nån har så kontakta oss