Huskölen

Västigår´n

Karlstrand

Övriga byggnader

Ladan

Spruthuset

Byns äldsta hus